Single Market Act II

Idag den 3 oktober 2012 publicerade EU-kommissionen den s.k. Single Market Act II (den andra Inremarknadsakten). Akten innehåller 12 prioriterade åtgärder som syftar till att stimulera tillväxt inom EU. Mer information finns på  http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm