Om vikten av förståelse och effektivitet – företagare berättar

Jag har varit företagare i många år, företrädesvis inom bok- och förlagsbranschen, och tycker mig varit med om det mesta när det gäller regler och byråkrati. Jag har också upplevt vilken skillnad det gör för mig som företagare om det finns en förståelse för och kunskap om företagens vardag hos myndigheter och beslutsfattare.

Sedan ett antal år tillbaka sitter jag i NNRs företagargrupp. Företagargruppen är ett bollplank och länk mellan de små företagens vardag och NNRs verksamhet för ett effektivare och mindre kostsamt regelverk. Vi talar vi ofta om konkreta exempel där företagen hamnat i kläm eller hur myndigheters och kommuners regeltillämpning kan bli bättre och effektivare. Det har tyvärr blivit ganska många och ibland hårresande exempel genom åren. I företagargruppen gör vi vad vi kan för att i förlängningen försöka påverka beslutsfattarna genom att bidra med erfarenheter och idéer. Faktum är att saker och ting faktiskt blivit bättre på många håll, men för en otålig företagare har det skett alldeles för långsamt. Många gånger behöver det inte vara fel på regelverket utan kan handla om hur ineffektivitet och bristande förståelse bidrar till allvarliga och kostsamma konsekvenser och stor osäkerhet för den enskilde företagaren. Exempel på detta är företag som får vänta länge på handläggning av sina ärenden.

Nedan berättar min kollega, Carin Stoeckmann, som driver företaget Byggmästar’n i Skåne, om sina erfarenheter i detta ämne:

”Förra året, i januari 2014, köpte vi mark som vi skulle bygga 55 ägarlägenheter på. Det var för oss en stor investering. Vi fick vår bank med oss – bra, annars hade vi aldrig klarat ut det likviditetsmässigt. 

Vi började som brukligt med att söka bygglov, men stötte på patrull. Bygglovet följde helt och hållet detaljplanen, så det borde ju gå bra, tänkte jag. Nej, stadsarkitekten sade nej till valet av kulör på fasaden. Detta löste sig efter några möten och en hel del förlorad tid. Då stöter vi på lite gamla tunnor i marken. Sanering startar upp, och vi blir försenade i bygget, men ännu värre, vi får en saneringskostnad på drygt en halv miljon. Nåväl, sådant händer. Men nu borde allt vara på rull, eller?

Nej, inte riktigt. I början av sommaren 2014 (ja, förra året), träffar vi Lantmäteriet och lämnar över alla handlingar till fastighetsbildningen. De öser beröm över handlingarna, aldrig har de sett så kompletta handlingar! (Det kan bero på att vi anlitade fd lantmätare som konsult!) Viktigt med fastighetsbildning, för utan fastighet inga pantbrev – och inga pantbrev, svårt för köpare att betala/ta lån.

Handläggare på Lantmäteriet utses, men denne har mycket annat att göra. Vi poängterar vikten av att få fram fastigheter och att de har ett år på sig för detta, max! Handläggaren blir dock sjukskriven och ärendet står still.

Inget händer och i april i år börjar vi bli riktigt nervösa. En vikarie utses då äntligen! Inflyttning ska ske 1 juni och framåt, och vi bara måste ha fram fastigheterna…

Vi jagar på ytterligare och de bedömer att kan få fram det i tid, men det blir inte så. Först i juli månad får vi klart med alla fastigheter. Därefter ska respektive fastighet få pantbrev kopplade till sig, och då är det ytterligare 27 dagar INNAN ärendet kan startas upp. Först den 28 augusti 2015 fick vi äntligen fram pantbrev! Innan detta kunde vi få betalt för lägenheterna (dvs inte genomföra transaktionerna). De nya ägarna har flyttat in, men de har inte betalat än, men är nu på god väg. Miljonbelopp! För att rädda oss tvingades vi i juni månad sälja av stora summor i värdepapper (som vi tack och lov hade). Vi hade tur som har en bra soliditet och kan ta smällar, vilket vi nu fick göra – ordentligt.

Ofta har fokus legat på att korta ned handläggningstider för bygglov, men jag måste säga att jag hade aldrig kunnat tro att Lantmäteriets fastighetsbildning skulle vara en sådan enorm flaskhals. Handläggaren på Lantmäteriet tyckte dock inte att vi skulle vara ledsna, ty vi fick ju faktiskt ganska snabbt en handläggare, medan andra får vänta ETT ÅR på att få en handläggare! Det tar alltså ett års byggtid att bygga fem våningar, fyra trapphus, 55 lägenheter, samt markarbeten – men mer än ett år att ta fram en fastighetsbildning, eller ens att få en handläggare!!!

Detta är min historia. Och, jag är säker på att det finns många fler som liknar min.”

 

Carin Stoeckmann driver företaget Byggmästar’n i Skåne.

Bertil Wahlström äger J.A. Lindblads Bokförlags AB.