Ingen ska med!

Som ägare av ett mindre IT-bolag har vi konstaterat att vår personal, som huvudsakligen utför ett mycket intellektuellt krävande programmeringsarbete, både mår bättre och blir mer produktiva om de motionerar och tar väl hand om sin hälsa. Då detta även är en samhällsekonomisk preventiv hälsoåtgärd var vi medvetna om att det existerade ett skattereduktionsincitamente i detta hänseende.

I ljuset av detta fattade styrelsen beslut om en friskvårdspolicy varigenom vi ville erbjuda våra programmerare gymkort och tillgång till massage. Vid kommunikation med revisor belystes flera problem med detta: på grund av verksamhetens natur har vi även ett flertal studenter anställda. Dessa arbetar i snitt 5 timmar i månaden med att hantera supportuppföljning på våra produkter. Då studenterna formellt betraktas som anställda måste även dessa omfattas av en eventuell friskvårdspolicy för att en skattereduktion ska betraktas som legitim.

Då vi är en mindre verksamhet är en extrakostnad på ett par tusen kronor per person inte realistisk om även supportstudenterna måste omfattas. Det är orimligt att en person som endast arbetar ett par timmar i månaden och därmed adderar ett jämförelsevist blygsamt värde till verksamheten nödvändigtvis ska åtnjuta samma privilegier som hårt arbetande heltidsanställda.

Någon rimlig väg runt detta hinder har inte gått att finna. Regeln är naturligtvis skapad med stora verksamheter och tjugofyrakarats-”Alla ska med”-policy i åtanke, men stelbentheten gentemot mindre verksamheter med dynamisk sammansättning diskvalificerar oss alltså.

Man bör i sammanhanget även notera att just vår storlek och typ av informationsteknologiskt konsult- och produktionsbolag blir allt vanligare, och att de anställdas roller och arbetsomfattning varierar drastiskt i jämförelse med de storskaliga industriverksamheter många regelverk verkar ha konstruerats för.

Konsekvensen är att ingen nu får gymkort och massage. Uppenbarligen blev policyresultatet ”Ingen ska med.”

Henrik Jönsson, grundare av företagen Divine Robot AB och RestaurangOnline AB