Varför TTIP är så viktigt för mig och mitt SME-företag i Piteå

Maud Spencer

Jag är VD och ägare till ett SME-företag i verkstadsbranschen med 38 anställda. Vi arbetar med aluminium, stål, glas, elektronik och tillverkar eldrivna skjutluckor. Ni hittar våra produkter i receptioner, betalstationer, restauranger, husfasader mm. Många gånger i miljöer med hög säkerhetsnivå där skjutluckorna kan vara skott- eller brandsäkra.

Eftersom vi arbetar på en liten ort och med en nischad produkt så måste vi exportera för att kunna växa och utvecklas. Därför har också arbetat med export under en längre tid och exporterar till de flesta länder i Europa, men även till länder som Australien, Colombia och Japan.

Under åren har haft många förfrågningar från USA. Vi har nyligen börjat leverera till USA och då stött på en hel del problem som inte finns vid export till andra länder. Detta har lett till att större delen av våra leveranser går via Kanada. Detta innebär naturligtvis en förlängd leveranstid, en extra kostnad för slutkunden i USA och en större miljöpåverkan.

 

Små företag gör affärer med andra små företag

Mitt företag är ett litet företag och vi gör affärer med andra små företag. Små företag i Europa och de flesta andra länder är vana att göra affärer med andra länder. Men så är inte fallet med USA, framförallt är det byråkratin som gör att de mindre företagen känner att de inte klarar av att importera. Men tulltarifferna har också stor betydelse.

Ett annat problem för oss som arbetar med certifierade och klassade produkter är att vi måste göra dubbla tester. Vi har testat och fått en av våra skjutluckor brandklassad enligt EN-norm; en norm som även godkänns i många länder utanför EU, men inte i USA. Om vi skall sälja produkten där måste vi göra om alla tester på plats till en kostnad på mellan tre- och femhundra tusen. En kostnad som ett storföretag kan ta, men absolut inte ett litet företag som mitt. Detta har gjort att det i dag inte finns brandklassade skjutluckor för installation i t ex restaurangkök och på bensinstationer i USA.

 

Därför TTIP

Om Sverige skulle få till stånd ett bra frihandelsavtal med USA, som TTIP, skulle det innebära stora möjligheter för företag som mitt. Vi skulle få bättre tillgång till en stor och viktig marknad, som för många i dag är svår att komma in på och som kanske undviks helt eftersom det blir för dyrt och krångligt att göra affärer. Tänk också vad det kan innebära för andra företag som idag står i startgroparna att satsa på export. Vilka möjligheter för tillväxt och jobb det skulle bli.

Maud Spencer är VD på Svalson AB