Ny medlem: Privattandläkarna

Ny medlem: Privattandläkarna

Regelbloggen har pratat med NNRs nya medlem Privattandläkarna och deras näringspolitiska chef Lars Olsson för att fråga vad de tänker om medlemskapet och vilka regelfrågor som påverkar deras bransch mest.

Berätta kort om er verksamhet!

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för beslutsfattare inom politik och myndigheter är Privattandläkarna med och påverkar villkoren för tandvården. Vi representerar ca 75 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Varför blev ni medlemmar i NNR?

Vi upplever som många andra branscher att den sammanlagda bördan vad gäller krav för företag är för omfattande.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktigast för er bransch?

Branschspecifikt är att våra medlemmar styrs i vissa avseenden av regioner som har 21 olika regelverk. Utöver det är vi en småföretagarbransch där 3:12 regelverket är viktigt för oss.

Vad hoppas ni att regering ska ta tag i näst på regelförbättringsområdet?

Fortsätta konsekvensanalyser av nya regler och implementeringar.