NNR i Bryssel 13 och 14 februari

Den 13 och14 februari är Jens Hedström och Karin Atthoff i Bryssel för ett första möte med en ny Taskforce inom BusinessEurope, som kommer att utveckla organisationens förslag på fortsättning av EU-kommissionens regelförenklingsprogram. Vi kommer också att träffa Jonathon Stoodley, enhetschef med ansvar för regelförenkling på EU-kommissionens Generalskereteriat, för att planera kommisionens besök i Sverige i april. Därutöver träffar vi LOs och SACOs representanter i Bryssel för att diskutera internationella regleförenklingsfrågor.