NNR 40 år: ”NNR visar att det går att göra skillnad”

NNR 40 år: ”NNR visar att det går att göra skillnad”

Med anledning av NNRs 40-årsjulbileum har regelbloggen pratat med människor som spelat stor roll för organisationen under dess 40 år. Idag med NNRs före detta ordförande Ulrik Wehtje.

Vad betyder NNR för dig?

Det arbete NNR bedriver är otroligt viktigt för mig, både i min tidigare roll inom organisationen och som företagare. Man har visat att det går att göra skillnad.

NNR är ett starkt samlande organ för att driva regelförenkling och det är också den stora styrkan. Det är viktigt att organisationen har samarbete med så många olika intressenter – Svenskt Näringsliv, Företagarna, Bankföreningen, LRF – NNR har medlemmar från hela skalan och kan representera hela näringslivet.

Vad tror du NNRs arbete har betytt för Sveriges företag?

NNR har arbetat hårt för Sveriges företag i fyrtio år. Ibland har det inte gett det gehör vi har önskat, det är svårt att få politiken att förstå vad kringelkrånglet kostar både företagen och Sverige som land. Men vi har arbetat på, och rätt som det är ger det utdelning. När Maud Olofsson tillträdde hände till exempel väldigt mycket, delvis på grund av allt det arbete som gjorts innan. Sedan har det tyvärr fallit tillbaka i samma gamla regleringsiver. NNR en nödvändig kraft för att fortsätta driva frågorna, och för att man aldrig ger upp. Många medlemmar gör egna insatser på regelförbättringsområdet och det behövs också egna insatser, men NNR är den samlande och outtröttliga kraften.

Vad är ditt starkaste minne från tiden som ordförande?

Det var när EU- kommissionens vice ordförande Frans Timmermans var i Stockholm på inbjudan av NNR för att diskutera erfarenheter av regelförbättringsarbetet på EU-nivå samt den danska modellen. Vidare den konferens vi anordnade med OECD som betydde väldig mycket, och kom att leda till näringsministerns Förenklingsresa som var väldigt viktig.

Vad var den viktigaste händelse eller åtgärd regelförändringen som följde på din tid som ordförande?

Det är nog just Förenklingsresan. Dåvarande näringsminister Ibrahim Baylan hade en hög ambition och träffade företag runt om i Sverige, han försökte förstå deras verklighet. Det betydde mycket för både företagen och för att visa den dåvarande regeringens ambition, även om uppföljningen av lärdomarna tyvärr lämnade en del i övrigt att önska.

Vad vill du hälsa NNRs medarbetare och medlemmar inför fyrtioårsjubileet?

Fortsätt arbeta med regelförbättringsfrågorna – det är jätteviktigt. Det är minst lika viktigt nu som när som helst under de senaste fyrtio åren. Det handlar om svensk konkurrenskraft, och i den globaliserade världen vi lever i nu är den viktigare än någonsin.