NNR 40 år: “Utan NNR hade varje organisation och bransch haft en tyngre uppgift att klara jobbet på egen hand”

NNR 40 år: “Utan NNR hade varje organisation och bransch haft en tyngre uppgift att klara jobbet på egen hand”

Med anledning av NNRs 40-årsjulbileum har regelbloggen pratat med människor som spelat stor roll för organisationen under dess 40 år. Idag med NNRs ordförande Ulf Lindberg.

Vad betyder NNR för dig?

Det unika med NNR är att man samlar hela näringslivet i en fråga som ständigt ligger topp tre när företagen själva får lista sina viktigaste frågor. Inte minst märks det genom det mangranna och aktiva deltagandet vi har på våra styrelsemöten. Det är inspirerande att få möjligheten att vara med och driva regelförbättringar i praktiken för det svenska näringslivet.

Vad tror du NNRs arbete har betytt för Sveriges företag?

Ett envetet långsiktigt arbete i stort och smått har hållit emot en ohämmad regelutveckling såväl regionalt, nationellt som inom EU. Just uthållighet och ihärdighet är viktigt i frågor som inte hör till de mest publika politiska frågorna. Utan NNR hade varje organisation och bransch haft en tyngre uppgift att klara jobbet på egen hand.

Vad är ditt starkaste minne från din tid som ordförande hittills?

Växande medlemsskara trots pandemi och svängande konjunktur är ett positivt minne. Liksom att vi förtydligat fokus till mer offensivt arbete med lokal/regional regeltillämpning, nationellt regelskapande och europeisk regelförbättring.

Vad var den viktigaste händelse eller åtgärd på regelförbättringsområdet under din tid som ordförande?

Ett intensivt arbete från NNR och medlemmarna under nyss avslutade mandatperiod gav en rad politiska utfästelser inte minst från de partier som nu är på väg att bilda regering.

Nu finns nya förenklingspolitiska mål och utredningsförslag i regeringskansliet som avgörande kan förbättra regelskapandet generellt. Därtill har det tillträdande regeringsunderlagets partier lagt flera konkreta förslag som leder mot regelförenkling för näringslivet. NNRs första 40 år kan krönas av ett stort steg framåt!

Nu blir vår uppgift att se till att det förverkligas och vara en konstruktiv partner för att utforma förbättringar på ett optimalt sätt.