NNR 40 år: Höga skatter och omfattande byråkrati håller tillbaka svenska företag

NNR 40 år: Höga skatter och omfattande byråkrati håller tillbaka svenska företag

Med anledning av NNRs 40-årsjulbileum har regelbloggen bett några vänner av regelförbättring runt om i Sverige att gästblogga om regelförbättring och NNRs arbete. Först ut är Christian Ekström, VD för Skattebetalarnas Förening.

Sveriges företag bygger vårt välstånd genom att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Men tillväxt skapas inte utan att gynnsamma förutsättningar för företagande finns på plats. Här finns flera styrkor för Sverige, men också många svagheter. Den ökande kriminaliteten är ett allt större problem för många företag. De höga skatterna – inte minst på arbete och företagande – talar också till vår nackdel. Dessutom kämpar många svenska företag med att hitta kompetent arbetskraft.

Nyligen uppmärksammades i en rapport från EU-kommissionen att skattehanteringen är väsentligt dyrare och krångligare för företag i Sverige jämfört med snittet i unionen.

Kommissionen har studerat små- och medelstora företags omkostnader för att betala skatt. Sverige sticker ut som ett av länderna där det är dyrast. Av de 28 länderna som är med i Kommissionens studie (EU och Storbritannien) hamnar Sverige på fjärde plats totalt. Endast i Irland, Finland och Belgien är kostnaderna högre. Även avseende specifikt bolagsskatt, hamnar Sverige på fjärde plats sett till omkostnader för att betala skatten.

Till det kommer företagens kostnader för regelkrånglet, som fortsätter stiga. Enligt Tillväxtverket steg företagens kostnader till följd av nya och förändrade regler med en miljard kronor under 2021. Enligt den SKOP-undersökning NNR låtit göra bland svenska företagare anser hälften, 51 procent, att en sänkning av regelkostnaderna har en stor eller mycket stor betydelse för företagens utveckling.

Företagare ska kunna ägna sin tid och energi åt sina företags kärnverksamhet, inte åt kostsam administration och krångliga regelverk. Höga skatter och omfattande byråkrati lägger hinder som håller tillbaka svenska företag och det är politikers uppgift att riva dessa hinder. Sänkt skatt och minskat regelkrångel skulle vara en bra start för att ge svenska företag gynnsamma förutsättningar att bildas, växa och skapa välstånd.

Näringslivets Regelnämnd NNR har under fyrtio år arbetat för enklare regler för svenska företag. Skattebetalarnas Förening har i över hundra år arbetat för lägre skatt och ett minskat slöseri med skattepengar. Båda behövs för att göra Sverige till ett bättre och rikare land för företag och medborgare.

 

Christian Ekström
VD Skattebetalarna