Ge företagen förutsättningar att blomstra i sommar

Ge företagen förutsättningar att blomstra i sommar

Sommaren är här och för många av oss innebär det förhoppningsvis lite välförtjänt vila. Men inte för alla. För många företag är sommaren den viktigaste och också mest hektiska tiden på året. Vad skulle vi göra utan alla företag inom besöksnäring, livsmedelsproduktion, transport och andra branscher som förgyller vår sommar och semester?

När pandemin härjade som värst upptäckte många, nästintill yrvaket, att företagen tydligen är oerhört viktiga för att allt ska fungera. Med restriktionernas lättnader så försvann dock även detta fokus. Tyvärr verkar näringslivets villkor inte längre vara särskilt högt på agendan, inte heller hos regeringen. För medan det gärna pratas om vikten av regelförenkling och ett gott företagsklimat sker väldigt lite i praktiken.

Enligt färska siffror från Tillväxtverket fortsätter företagens kostnader till följd av nya och förändrade regler att öka, under 2021 med hela en miljard kronor. Pengar som förstås kunde användas till bättre ändamål än att hantera byråkrati.

I NNRs årliga SKOP-undersökning bland svenska företag om hur de upplever regelbördan uppger hela var femte företagare (21 procent) att de upplever att det blivit krångligare att följa statliga regler jämfört med förra året, medan bara 3 procent tycker att det blivit enklare. Hälften av företagarna, 52 procent, som tillfrågades i vår SKOP-undersökning upplever inte att regeringen har levererat vad de lovat på regelförbättringsområdet.

Den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden oroar. I detta läge behöver företagen långsiktighet, trygghet och förtröstan. De måste kunna veta att regeringen gör vad den kan för att garantera svensk konkurrenskraft och ett gott företagsklimat.

Regelförbättring är en enorm outnyttjad potential och borde vara ett prioriterat område för nästa regering att ta itu med efter valet i september. Inte minst skulle det göra Sverige rikare och mer konkurrenskraftigt. Det är värt att fundera över på stranden i sommar.