Naturvårdsverkets ”tillsynsavgift” är en dold skatt på företagare

Robert-Wedmo

Som ölproducent är jag ganska så van vid tillsyn och att vi får betala för den. Det har hittills också varit sin ordning. Vi har mötts av kompetenta handläggare och inte upplevt att de tagit oskäligt betalt för tillsynen. Inte som ”Klipparna i Göteborg” som vissa branschkollegor råkade ut för tidigare i år då de fick betala 37 000 kronor för en timmes tillsyn.

Vi producerar livsmedel, och det känns både som ölbryggare och privatperson tryggt att veta att kontroller finns och fungerar.

Idag dök det upp en tillsynsfaktura som däremot förvånade mig. 500 kronor till Naturvårdsverket.

Det visade sig snart att kollegorna i branschen hade fått samma faktura. Faktum är att alla som är medlemmar i FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, har fått en. Vi betalar en avgift till FTI som sen rapporterar in att vi är medlemmar i FTI till Naturvårdsverket, som i sin tur tydligen skickar ut en faktura för att de utövat tillsyn på att vi är medlemmar i FTI.

500 kronor är inte vansinnigt mycket pengar men tar det verkligen 30 minuter att kontrollera ett Excel-dokument?

I ett vidare perspektiv har vi i Sverige över 400 registrerade bryggerier. Det är en bit över 200 000 kronor eller 200 handläggningstimmar (räknat med en kostnad på 1000 kronor i timmen).

Men det gäller inte bara bryggerier, alla som befattar sig med förpackningar har fått fakturan. Till exempel 4 600 livsmedelsföretag, vilket motsvarar 4600 × 500 kr = 2 300 000 kronor eller 2 300 handläggningstimmar på Naturvårdsverket. Eller lite drygt en årsarbetskraft räknat på en årsarbetstid på 2020 timmar. För att kontrollera ett register i Excel.

Imponerande och troligen själsligt dödande för den stackare som har det jobbet.

Nu gäller inte kostnaden bara tillsyn. Naturvårdsverket har givetvis andra kostnader också enligt sin egen hemsida.

“Avgifterna täcker direkta och indirekta kostnader för både tillståndsprövning och tillsyn. Den operativa tillsynen omfattar fler saker än bara besök, till exempel hantering av miljörapporter, telefonförfrågningar och handläggning. Dessutom tillkommer indirekta kostnader som myndigheten har: lokaler, utrustning och administrativa kostnader. Avgiften behöver inte heller motsvara myndighetens arbetsinsats under just detta år eftersom man ofta arbetar kampanjvis. ”

Givetvis sitter det inte en heltidsanställd och kontrollerar register år ut och år in. Det här är endast en dold skatt som tas ut av företagare i Sverige och vad pengar gör för miljönytta, det kan man undra.

 

Robert Wedmo är bryggare och miljökonsult