“Det finns för mycket regelkrångel i Sverige”

jan-owe-larsson-portratt

Arbetet med NNRs nya småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar de nya ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Jan Owe-Larsson som är fastighetsägare och representerar just Fastighetsägarna.

Varför är du medlem i NNRs företagsråd?

Mitt företag är med i Fastighetsägarna, och när man tänker på oss tänker man framför allt på stora bolag. Men majoriteten av fastighetsägare har 1-2 fastigheter. Vi konstaterade att Fastighetsägarna behövde en SME-grupp, och jag blev rekryterad som ordförande. Vi jobbar med olika frågor som rör SME, svarar på remisser mm. Men vi är också med i NNR, som jag för fösta gången fick personlig kontakt med på ett möte i Eskilstuna med näringsminister Ibrahim Baylan, där NNR fans på plats. Så när jag fick erbjudande om att sitta med företagsrådet tog jag chansen.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Den är viktigt därför att det finns för mycket regelkrångel i Sverige. Regler måste finnas, men de måsta vara begripliga och accepterade av näringslivet. Frågorna har varit uppe på det politiska bordet i decennier, samtidigt kommer ständigt nya som orsakar onödigt medarbete för företagen. Man borde underlätta för näringslivet att bedriva bra verksamhet, det är bra för Sverige.

Vad är den största regelutmaningen i din bransch?

Hyressättningssystemet. Det är kanske inte förvånande att jag säger så, men då menar jag inte just hyresnivåerna, utan alla detaljregleringar. Det är väldigt reglerat med uppsägningstider, vad man får göra, man kan inte själva kommunicera med kunderna direkt. Vill en hyresgäst ha en tvättmaskin kan jag inte bara fixa det, det måste gå via hyresgästföreningen. Jag måste hela tiden gå via ombud för att kommunicera med hyresgästerna. Det är svårt för små fastighetsägare, vi har ingen back office, det är ju mest bara jag. Det är mycket regler, och svårt att förhålla sig till. Så jag svarar hyressättning, och blotta mängden regler.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Man kan inte bara säga att man vill förenkla, man måste veta hur. Ifrågasätt onödiga regleringar och lagar, som gör småföretagarnas vardag krånglig. Alla förstår att det måste finnas regleringar, men se det ur små företags perspektiv.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Det behövs en riktigt ordentlig genomgång på sammanhållen nivå. En utredning av regelbördan, som tittar på vad man kan ta bort. Det finns så många regelverk som tillsammans skapar en överväldigande massa, den totala regelbördan blir orimlig.