Livsmedelsverkets krig mot allt

Entreprenörer och innovatörer kommer på löpande band på klimatvänliga och nyttiga livsmedelsprodukter, men Livsmedelsverkets höga mur klarar få av att klättra över. Nu har den fällt mig och mitt företag.

Miljö- och hälsoutmaningarna är omfattande, samtidigt är efterfrågan på mat som är både miljövänligt framställd och näringsrik större än någonsin. Sveriges kontrollmyndighet för livsmedel är enligt mig dock så pass omoderna och oflexibla att människor inte får tillgång till nya produkter.

Ta Stevia till exempel: en naturlig och söt ört som kan användas i stället för socker. Den innehåller inga kalorier, och då den är 300 gånger sötare än socker kan endast små enheter användas för att söta en produkt. I dag är många livsmedels sötade med stevia istället för socker, med stora näringsvinster.

Men vägen dit var inte enkelt. Först 2011 efter många års kämpande från Steviaproducenter godkändes steviolglykosider i Sverige, men redan 2008 godkändes det i USA, Schweiz och Frankrike.

Nu är Livsmedelsverket sist på bollen ännu en gång. Insekter konsumeras och säljs som livsmedel i USA och i flera EU-länder sedan några år tillbaka. Startpunkten för detta intresse var en FN-rapport 2013 som lyfte fram att äta insekter är en del av lösningen på de globala mat- och vattenutmaningarna. Till exempel släpper syrsor ut mindre än 1 procent utsläpp per gram protein, jämfört med nötkreatur. I en värld där köttproduktion står för 14 procent av alla utsläpp, vilket är mer än hela världens bilflotta, är det ett angeläget problem.

Vi började sälja ett mjöl gjort på syrsor som innehåller 67 procent protein. Intresset var större än vi väntat, men Sverige har en stor grupp människor som gärna testar nya livsmedel och vill äta miljövänligt. Stockholm Stad själva gav till och med ut en kokbok med insektsrecept, och skrev om hur miljövänligt det var, vilket vi tog som ett tecken på att även myndigheterna fullt accepterat detta. Men sen, helt plötsligt, fick vi saluförbud för vår produkt av Stockholms stad med hänvisning till Livsmedelsverket. Detta bara någon månad efter att de själva gett ut kokboken.

De hänvisar till någon som kallas novel foods-förordningen, men sanningen är att detta tolkningssätt strider med den mest grundläggande principen i EU, nämligen den om den inre marknaden.

År 1979 dömde EU-domstolen Tyskland då de vägrade tillåta import av den franska likören Creme de cassis de Dijon. Domen är viktig då den fastslår att en produkt som tillverkas och säljs legalt i en medlemsstat inte får förbjudas i en annan. Och just insekter säljs i bland annat Belgien, Frankrike, England och Nederländerna.

Men Sverige verkar vara byråkraternas högborg, här säger de nej till allt.

Josefin Strömberg, VD/CEO, Qvicket AB.