”Lita på företagen”

”Lita på företagen”

Arbetet med NNRs nya småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar de nya ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Erik Sjölander, som är Fiskerikonsult men också driver företag inom ett antal andra branscher, och som representerar Småföretagarnas Riksförbund.

Varför är du en medlem i NNRs företagsråd?

Jag tycker det är viktigt med småföretagarfrågor, och att NNR behöver fokusera mer på det perspektivet. Jag har själv suttit med i NNRs styrelse i snart tio år, men detta ger ytterligare en möjlighet att driva småföretagarperspektivet i regelfrågorna. Små företag har störst bekymmer och behöver störst hjälp

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Det finns för mycket regler, och de blir bara fler och fler. Då behövs en samlande part. Det är lätt att hitta på en regel för bönder i Sörmland, en för fiskerikonsulter i Värmland, en för restauranger i Torneå, och var för sig är de kanske inte så farliga. Men tillsammans blir det ett regelverk som är ogenomträngligt. Då är det bra med en samlande kraft som kan utvärdera och motarbete.

Vad är den största regelutmaningen för små företag?

Det finns egentligen ingen enskild regel att peka på, utan det handlar om mängden ständigt nya och förändrade regler. Småföretagare vet att de inte klarar allting alltid, det är något man missat och man är alltid orolig för att göra sig skyldig till någonting. Det går inte att hålla reda på allt.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Börja ta bort regler. Och lita på förtagen, de allra, allra flesta vill göra rätt.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

I grund och botten handlar det om attityd till företagare. Regeringen säger en sak men handlar på ett annat sätt.