Låt oss fokusera mer på god upplevelse för gästen istället för på formalia

När en gäst en sen söndagskväll efter sin resa, eller en torsdagseftermiddag efter konferensen vill dricka ett glas vin är det inte bara för restaurangen att fråga om gästen föredrar rött eller vitt. Oavsett tid på dygnet måste restaurangen kunna erbjuda en stor meny med brett utbud för att följa lagen och uppfylla kraven för serveringstillståndet. Något som ställer till det för både gäst och företag. Regelbloggen har talat med Per Jonsson, som är hotelldirektör på Radisson Blu i Malmö.

 Vad innebär reglerna kring serveringstillstånd för er?

Det innebär att vi känner en hög förväntan på det egna åtagandet. Det blir ett stort självansvar. Jag kan tycka att kraven är rimliga men lite fyrkantiga, varje verksamhet är annorlunda och därför kanske lite svängrum hade varit bra. Handläggningstiderna känns långa.

Hur behöver ni ändra er dagliga verksamhet för att anpassa er till reglerna?

Om en gäst kommer till oss vid 22:05 ska vi kunna erbjuda en fullskalig meny. Vi förväntas ha en meny som är orimligt stor. Vi är inget nöjesställe men en gäst borde kunna få ta ett glas vin en söndagskväll utan att vi kan erbjuda en fullskalig meny.

Reagerar kunderna på reglerna?

Gästerna kan exempelvis reagera på att vi tvingas stänga serveringen under en lördagseftermiddag då vi under dessa tider inte har full bemanning i kök och därmed ej erbjuder en meny som lever upp till de krav som ställs.

Vad skulle du vilja förändra gällande de befintliga reglerna?

Jag skulle vilja ha utrymme för individuell anpassning. Myndigheten kräver inte att vi öppnar köket men att vi följer lagen. Hur många har ett kök öppet till 23.00 eller erbjuder en variera meny med 3 förrätter och 5 varmrätter plus någon dessert? Du kan ha en lunchservering med få rätter eller buffé och servera alkohol men fyller ju egentligen inte kraven. Myndigheterna borde omprioritera sina resurser till där många vet att det finns allvarligare brister.

Hur skulle de förändringarna påverka er dagliga verksamhet?

Vi hade kunnat fokusera mer på god upplevelse för gästen istället för på formalia. Vi kommer såklart alltid att följa rådande krav och regler men i detta fallet tvingar det oss antingen att stänga serveringen eller ha för mycket personal vid olika tider på dygnet. Att det ställs olika krav i olika kommuner känns också som ett hinder.