Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Värnamo

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

I Värnamo samarbetar man både med högskolan och näringslivet för att stötta de lokala företagen. Regelbloggen har pratat med Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, för att få veta mer.

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Vårt lokala Campus (Lokal högskola) o näringslivsavdelningen har per telefon kontaktat en stor mängd lokala företag med permitterad personal för att få en efterfrågan av eventuella korta kurser o vidareutbildningar, vissa branscher erbjuds anstånd efter ansökan om att skjuta upp betalningar till kommunen av olika slag. Vi har tillsammans med näringslivet bildat en ”jourgrupp” för rådgivning och hjälp med att söka om olika statliga ersättningar med mera. Vårt lokala näringslivsbolag har anställt en ”bidragslots” som skall vara behjälplig med ansökningar av olika slag.

Vi håller också täta frukostmöte med olika teman (digitala) som arrangeras av Näringslivsbolaget.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Allt syftar till att stärka, hjälpa och vidareutveckla vårt näringsliv, näringslivsbolaget deltar i varje måndagsmöte som kommunens ledningsgrupp träffas för att informeras o informera varandra. Detta i syfte att minimera spekulationer och ryktesspridning.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

Jag tror att dessa insatser måste vara lokalt anpassade och kanske i vår omedelbara närhet (småföretagarandan) kan vara liknande, i övrigt tror jag mera på olika lösningar på olika platser.