Intervju med Christina Eng om Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

parmar

Just nu pågår flera utredningar som berör regelförenkling och regelförbättring för företag inom olika områden. NNR har talat med några av utredarna, för att få veta mer om deras arbete och tankar. Idag talar vi med utredaren för Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande – Christina Eng.

Vilket är målet med utredningen?

Förenkling! Utredningen har ju redan lämnat ett delbetänkande där uppdraget var att lämna förslag på förenklingar för enskilda näringsidkare inom ramen för befintligt skattesystem. Den delen vi arbetar med nu handlar om att ta fram ett förslag på en schablonbeskattning som ett alternativ till den ”vanliga” inkomstbeskattningen. Syftet är att kraftigt förenkla reglerna för de minsta företagarna.

Vad hoppas ni uppnå med utredningen?

Att skattereglerna för enskilda näringsidkare ska bli enklare att förstå och att det ska bli enklare att starta en ny verksamhet. Vi hoppas också att ska bli enklare att göra rätt för de som bedriver verksamhet i mindre skala, till exempel för de som verkar inom delningsekonomin.

Vilka frågor inom utredningen finner du särskilt intressanta och varför?

Allt är intressant men jag tycker att det är extra viktigt att försöka göra skattesystemet lite mer begripligt för den enskilde. De regler vi har idag för enskild näringsverksamhet är alldeles för komplexa och krävande.

Vad är den viktigaste frågan för att säkerställa ett gott näringslivsklimat i Sverige framöver?

Det är en väldigt stor fråga. Spontant skulle jag säga att säkerställa svensk konkurrenskraft internationellt och se till att den regelutveckling som sker inom OECD och EU inte missgynnar svensk företagande för mycket i framtiden. Men som sagt, det finns nog andra än jag som kan svara bättre på den frågan.