Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Växjö

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

Med erfarenhets av bland annat stormen Gudrun har Växjö kommun snabbt infört en rad åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet, och när Regelbloggen talar med kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) påminner hon om att det bakom varje företag står en människa som riskerar att få sitt livsverk raserat.

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Växjö kommun har varit snabba med att införa en rad insatser som syftar till att underlätta för våra lokala företagare. Det är enormt viktigt att vi som kommun gör vårt yttersta för att minimera pandemins konsekvenser för näringslivet. Det är de som skapar nya arbetstillfällen och starkt bidrar till den positiva tillväxten Växjö har haft under flera års tid.

Vi har därför gjort ett omfattande åtgärdspaket som innebär att om våra kunder begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Växjö kommun, VEAB och SSAM.

Det gäller även våra kunder som ansöker om anstånd från Växjöbostäder, Videum, Vöfab och Vidingehem som förlänger de betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd.

Vi har dessutom beslutat om att kommunen som kund kortar betaltiden till våra leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet

Kommunen skjuter även upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Vi kommer även hålla dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och om önskemål finns kommer de att skjutas på framtiden.

Ytterligare ett viktigt instrument som vi har tillsatt är en särskild ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som Riksdag och Regering kommit m

Många företag inom handel, hotell och restaurang drabbades hårt väldigt tidigt. Därför valde Växjö kommun att införa avgiftsfri parkering i centrum under 3 månader. Dessutom har vi tidigarelagt vårsopningen i centrum och tagit bort avgiften för upplåtande av platsmark till uteservering under 2020. Syftet är att göra det möjligt för våra restauranger & caféer att öppna upp sina uteserveringar tidigare.

Sen för vi givetvis dialoger med våra företagare runt om i kommunen genom befintliga nätverk för att stämma av situation och eventuella behov av åtgärder. Kommunen kan inte göra allt men vi kan hjälpa till att förmedla budskapet till rätt instanser som regering och riksdag.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Det handlar om att underlätta för företag, undvika konkurser och på så vis rädda jobb.  Våra företag påverkas i stor utsträckning och min förhoppning är att dessa åtgärder ska underlätta för dem i dessa tider för att så många företag som möjligt ska klara sig igenom krisen. Det bidrar till att fler av våra invånare får behålla jobbet och att vi kan fortsätta bygga Växjö starkt för framtiden.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

Jag vill passa på att lyfta en oerhört viktig fråga som vi alla behöver hålla koll på, nämligen konsekvenserna för våra medborgares psykiska hälsa i händelse av kris. Vi som minns och var med i krishanteringen och efterarbetet av stormen Gudrun vet att det var många företagare som såg sina livsverk raseras över en natt. För många var det dessvärre en så hård förlust att de valde att avsluta sina liv. Det är risker som vi måste arbeta hårt med tillsammans med andra aktörer och myndigheter för att minimera när vi nu står mitt uppe i pandemins framfart.

Vi måste vara ännu mer lyhörda mot våra företagare och uppmuntra alla att bidra i den mån man har möjlighet. Det kan vara allt från att köpa hem mat från den lokala restaurangen till ett presentkort hos frisören. Runt om i landet ser vi många bra exempel. Var kreativa och hitta nya och spännande lösningar. Vi befinner oss just nu i Sveriges värsta kris i modern tid där 10 000 – tals svenskar permitteras, varslas samtidigt som det i andra branscher råder högtryck och skriande behov av rätt kompetens för att bland annat möta upp det behov av personal, materiel som behövs inom vård, skola och omsorg. Det skapar möjligheter i den stora utmaning som nu finns över oss. Växjö har därför exempelvis i dagarna presenterat en ny satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen som syftar till att förbättra möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden.