Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Linköping

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

I Linköping har kommunen bland annat gjort det möjligt för hemmasittande gymnasielever att hämta lunch från lokala restauranger, och löser på så sätt två problem på en gång. Regelbloggen har pratat med Kommunstyrelseordförande Niklas Borg (M) för att höra mer.

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Vi var tidigt ute och lanserat ett stödpaket som i stort innebär att vi skjuter på avgifter för tillstånd och tillsyn, att uteserveringarna får öppna tidigare och att vi är mer generösa med ytor och tillståndsprövning gentemot krögarna.

Vidare går vi igång med take awaylunch till våra 5000 gymnasieelever idag. Drygt 100 restauranger och kaféer har anslutit sig och våra elever kan from idag hämta lunchlådor för 75 kr/st. Därmed säkerställer vi både att våra gymnasister får lunch och ett tydligt stöd till näringslivet.

Vi kortar också våra betalningstider till våra leverantörer.

Tillsammans med Fastighetsägarna så hjälps vi åt att hitta lösningar kring företagare som nu får svårt att betala hyran. Det handlar främst om uppskov i avvaktan på att regelverket från den statliga satsningen ska bli klart.

Vi håller också på och undersöka att köpa in tjänster från företag som har överkapacitet nu för att täcka behov vi har svårt att klara inom kommunen. Exempelvis matinköp och städning i hemtjänsten.

Vi har nära dialog med näringslivsorganisationerna för att diskutera ytterligare stödåtgärder.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Förhoppningen är att vi kan bidra en del till att stärka likviditeten hos företag som nu snabbt tappat intäkter och att genom ex. gymnasieluncherna se till att stadens restauranger får möjlighet att leverera flera tusen portioner per dag som de inte annars skulle ha fått göra.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

En tät dialog med näringslivsorganisationer och vara lyhörda för de behov som näringslivet har och att inse att vi måste vara beredda på att agera snabbt för att hjälpa till att rädda företag och arbetstillfällen.