Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Norrtälje

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

I Norrtälje var man tidigt ute med ett stödpaket till det lokala näringslivet, och har inrättat en företagsakut där företagare kan få råd och stöd. Regelbloggen har pratat med Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) för att få veta mer.

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Vi var tidigt ute med ett stödpaket för näringslivet, som innehåller två delar. Å ena sidan faktiska reformer, å andra sidan rådgivning.

Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar. Inriktning att korta ned betaltider till leverantörer till 20 dagar.

Vi förlänger också tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt och skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska. Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden och tar en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan), och vi möjliggör större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.

Dessutom fördubblar vi avgiftsfri parkeringstid på kommunala parkeringar och informerar om handel mm på kommunens informationstavlor.

Som ett komplement till detta så har vi också inrättat en företagsakut, dit man som företagare kan vända sig för att få vägledning till t.ex. statliga stöd, men också kunna ta fram handlingsplaner för att lösa akuta situationer som följer av coronapandemin. Dels jobbar vår egen näringslivsavdelning med detta, men vi har också knutit till oss banker och andra nätverk som jobbar med företagsutveckling, för att kunna ge bästa möjliga stöd.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Å ena sidan är vår förhoppning att de konkreta reformerna ska underlätta för företagens likviditet i en tid där intäkterna för många företag nästintill försvunnit helt och hållet över en natt. Det mer långsiktiga målet är så klart att vi gör vad vi kan för att företag som i grunden är livskraftiga inte ska behöva läggas ned på grund av coronarelaterade effekter.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

Det behöver egentligen vara så svårt. Kopiera bra förslag från andra kommuner, ha en tät dialog med det lokala näringslivet och försök att hitta lösningar på problem, inte problem med lösningarna.