Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Trosa

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

I Trosa har kommunen både slopat avgifter för bland annat kontroller, uteserveringar och parkering, och gått ut och uppmanat kommuninvånarna att handla lokalt. Regelbloggen har talat med Näringslivschefen Jonas Ivervall.

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Vi gör det vi kan och har rådighet över. På vår hemsida har vi samlat den initiala information vi gick ut med. Efter det har vi bland annat uppmanat till lokal handel på ljusskyltar i kommunen, förändrat parkeringsövervakningen, satt upp en webbsida för alla företag som har anpassade erbjudande (nytt från idag) samt uppmuntrar anställda att förlägga möten externt.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet? 

Förhoppningen är att det, åtminstone för några branscher, kan innebära fortsatta intäkter så att de inte hamnar i akut likviditetsbrist vilket i sin tur kan leda till permitteringar/varsel eller i värsta fall nedläggning.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

Titta aktivt vad andra gör och se om det går att göra i din kommun också. Lyssna på företagen, de är väldigt kreativa och kommer med idéer som kan vara genomförbara direkt.