Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Karlstad

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

Karlstad har satsat hårt på samordning och information, så alla de förenklingar som görs faktiskt ska komma utsatta företag till del. Dessutom möjliggör man för både restauranger och butiker att flytta ut delar av verksamheten. Regelbloggen har pratat med kommunalrådet med Frida Pettersson (C) för att få veta mer.

Vad gör din kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Vi har en samordnande funktion på kommunledningskontoret som håller ordning på alla förslag och vad som görs genom nämnder och bolag. Idéerna om vad vi som kommun kan göra är många och idéerna fortsätter att komma, och vi behöver hålla ordning på vad vi kan göra, vad vi gör och ev. konsekvenser juridiskt och ekonomiskt. Varje nämnd och bolag arbetar aktivt med de kontaktytor som de har med företag och föreningar, och ser över möjligheterna om hur vi som kommun kan agera. Vi har t.ex. gett anstånd, ser över vilka specifika företag som ska ha tillsyn just nu, tittar över investeringar och inköp för att se vad vi kan hålla igång och ev. tidigarelägga, jobbar med att betala fakturor så fort det går, inför ett journummer dit företag kan vända sig för att veta vad som kan göras i kommunen, uteserveringar har fått öppna tidigare, gör det enklare för restauranger och butiker att flytta ut sin verksamhet på gatan osv.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Att företag känner att vi på kommunen ser att situationen är tuff för stora delar av näringslivet och att de känner att vi vill ha en dialog. Att det innebär ett lagarbete, där vi tillsammans hittar så många goda lösningar som möjligt. Målet är att efter krisen ha en kommun som kan fortsätta växa och vara en attraktiv kommun. Vi hoppas såklart att åtgärderna ska kunna underlätta för företagen att ha kvar sin verksamhet och fortsätta driva även efter krisen. Det är viktigt, både för invånare och besökare men också för skatteunderlaget.

Har du några tips till andra kommuner i samma situation?

Att ta del av de förslag som presenteras och se över hur kommunen kan ta till sig av förslagen. Att både vara kreativa och ha en medvetenhet om vad som är ekonomiskt och juridiskt ok. Att hålla i huvudet att vi inte har ett datum att arbeta mot, så att arbetet både bedrivs här och nu samt med en långsiktighet, både för kommunen och näringslivet.