Intervju med NNRs ordförande Ulf Lindberg

Intervju med NNRs ordförande Ulf Lindberg

Regelbloggen har talat med NNRs ordförande Ulf Lindberg, och passade på att fråga varför regelfrågorna är så viktiga, vad han vill se hända på området under nästa år och vad han önskar att Sveriges företagare fick i julklapp.

Hur kom du att engagera dig i regelförbättringsfrågorna?

Jag har jobbat i nära trettio år med frågor som kretsar runt företagande och företagandets villkor. Regelfrågorna har varit en tydlig röd tråd oavsett branscher och storlek på företag.

Varför är NNRs verksamhet så viktig?

Regler kan vara viktigt för tex konkurrens på lika villkor och miljöområdet men tillväxten av regelmassan känns ofta alltför snabb och ogenomtänkt.

Politiker och myndigheter möter ofta såväl små som stora samhällsutmaningar med nya regler men påfallande ofta sakande man en grundläggande analys av behovet eller konsekvenserna för dem de drabbar.

NNR har vuxit kontinuerligt de senaste åren. Det avspeglar det behov som i stort sett hela näringslivet känner för att utöver det arbete man själv bedriver också samla näringslivets röst för att ge ännu mer kraft i regelförbättringsarbetet.

NNR kan också överblicka regelförenklingsarbetet från internationell nivå inom OECD till EU och vidare in i svensk lagstiftning vilket ökar tyngden än mer som gemensam röst för hela näringslivet.

Den kunskap som medarbetarna på NNR besitter gör avtryck på alla nivåer och blir tillsammans med medlemmarna och företagen den röjsåg som kan bana väg i regeldjungeln.

Vilka frågor tror du kommer att hamna högst på dagordningen 2022?

Under valåret 2022 vill jag se tydliga utfästelser från partierna att fullfölja de förslag som nu finns framme för att strukturera och tämja regelskapandet. Såväl regering som opposition har visat goda ambitioner, nu finns förslagen, men de måste förverkligas. Detsamma gäller regeltillämpningen som i många fall är alltför spretig och olik hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Som enskild fråga med valrörelsepotential står tillståndsfrågorna ut. Inte minst klimatomställningen har satt området i blixtbelysning.

Vad önskar du i julklapp till Sveriges företagare?

Den julklapp jag skulle önska Sveriges alla företagare är insikten bland politiker och myndigheter om att regelförbättring alltid står topp tre på företagarnas önskelista. Tillsammans med kunskapen om företagens avgörande betydelse för att lösa de flesta av de stora samhällsutmaningarna vi står inför skulle nog det mesta lösa sig….