“Det är mängden regler som är problemet”

“Det är mängden regler som är problemet”

Arbetet med NNRs småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Per-Arne Andersson, som är VD för Swedbergs och representerar Trä- och möbelföretagen.

Varför är du medlem i NNRs småföretagargrupp?

Jag har varit engagerad i Trä- och Möbelföretagen, vi hade en person på kontoret som jobbade med frågorna innan men det är svårt att se verkligheten för företagare när man själv inte befinner sig mitt i den. Därför fick jag frågan om att sitta med i gruppen, det finns mycket att göra för att förenkla och förbättra och jag vill gärna bidra.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Jag hade inte hört så mycket om NNR innan fick frågan, men det är viktigt att kraftsamla kring frågorna och få till en påverkan. Det är viktigt att lägga fokus på rätt ställe och kraftsamla under ett paraply, annars riskerar regelfrågorna att försvinna i mängden.

Vad är den största regelutmaningen i din bransch?

Det finns olika delar, ibland finns det ju faktiskt otydliga regler, men generellt är problemet mängden regler och regelverk. Ett annat stort bekymmer för oss är tiden det tar för att få att bygglov. Det skulle behövas ett ökat tryck på Plan- och Bygglagen, för förenkling och kortad handläggningstid.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Keep it simple. Tänk logiskt och förenklat, se helhet och samband. Det är så lätt att låsa vid en detalj och inte se de fullständiga konsekvenserna av nya regler eller regelverk. Förenkla, förenkla, förenkla.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

För TMF är är bygglov och planbestämmelser viktiga, men generellt är det mängden som komplicerar. Det blir ett lapptäcke istället för helhet. Regelverken måste bli mer fokuserade och konsekventa.