Intervju med Mathias Tegnér (S) om Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

tegner

Just nu pågår flera utredningar som berör regelförenkling och regelförbättring för företag inom olika områden. NNR har talat med några av utredarna, för att få veta mer om deras arbete och tankar Idag talar vi med utredaren för Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem – Mathias Tegnér (S).

Vilket är målet med utredningen?

I regeringens direktiv till utredningen, så skriver regeringen att om ”fler ska vilja starta företag är det angeläget att ytterligare förbättra för företagen och öka förutsägbarheten i företagens trygghetssystem.” Utredningen om Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41) identifierade också ett antal områden som är centrala för ett fortsatt arbete för att stärka den sociala tryggheten för företagare.

Kort sagt är målet alltså att ta fram förslag som gör trygghetssystemen bättre för företagare. Dessutom måste reglerna vara tydliga och klara, så att dem blir enklare att tolka.

Vad hoppas ni uppnå med utredningen?

Som särskild utredare hoppas jag att utredningen kan ta fram förslag som gör att fler vill starta företag och att tryggheten ökar för företagare. Utredningen ska ju utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, samt utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen och dessutom se över karensreglerna.

Jag hoppas att utredningen kan komma med konkreta förslag på dessa områden, som gör skillnad för egenföretagare i närtid.

Vilka frågor inom utredningen finner du särskilt intressanta och varför?

Jag tycker nog frågorna i allmänhet är intressanta. Hur vi kan förändra våra system, så att fler vill och vågar starta företag. Om jag får vara lite nördig, så är frågan om hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma spännande för att dagens regler är så snåriga.

Sedan ser jag fram emot den helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem som vi ska göra, eftersom det finns en del lågt hängande frukter, tror jag.

Vad är den viktigaste frågan för att säkerställa ett gott näringslivsklimat i Sverige framöver?

Jag tror faktiskt inte det finns en fråga som är viktigast. I rollen som riksdagsledamot träffar jag många företagare och för mig är det uppenbart att det skiljer väldigt mycket. Just nu är coronastöden viktiga för många företag. För andra företag är frågor om kompentensförsörjning centrala, medan regelkrångel och tillståndsprocesser är centrala i vissa branscher.