Hot om konkurrens gör underverk

Vi som bor i Täby har tvingats att åka till Vallentuna för att besiktiga bilen. Där finns nämligen en stor bilbesiktningsanläggning – trots att befolkningstätheten i Vallentuna inte är särskilt stor. Det är vi som bor i de tättbefolkade kommunerna söder om Vallentuna som ska fylla denna avsides belägna bilprovning.

Det handlar inte om några gigantiska avstånd, men för mig har detta blivit en symbol för den dåliga service som alltid uppstår när konkurrens saknas. Långa väntetider och opersonlig service.

I somras släpptes monopolet. Äntligen skulle även Statens Bilprovning få privata konkurrenter. Tyvärr kom inga privata aktörer, något som kanske kan förklaras med att de rödgröna hotade att återinföra monopolet om de vann valet. Men kolossen Svensk Bilprovning gjorde något helt oväntat. Plötsligt öppnade man en liten filial i tättbefolkade Täby!

Filialen ligger i Roslags Näsby, alldeles intill det pärlband av bilverkstäder som ligger där. Och det är inte vilken filial som helst, nej det var en serviceinriktad filial! Där kan man nämligen komma förbi och få en ”drop in”-tid eller beställa tider över disk, det kan man inte i Vallentunaanläggningen. Och dessutom erbjuder vår nya konkurrentfilial öppettider anpassade till kundernas önskemål.

Jag beställde en tid ”över disk” och fick ett mycket bra och serviceinriktat bemötande av den kvinnliga besiktningsmannen. Någon vecka senare var det dags för själva besiktningen – den gick också som en dans.

Jag är glad över att denna lilla filial finns, men det är inte Svensk Bilprovning som ska tackas. Det är istället regeringens förtjänst. Hade de inte släppt monopolet hade knappast denna nya serviceinriktade filial tillkommit!