Gör minskad regelbörda till årets julklapp 2011!

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård,
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Nej, det är faktiskt inte bara tomten som är vaken. För när julbordet dukats undan och lugnet lägger sig framåt kvällen så är det vanligt att företagaren går in i arbetsrummet och tar fram sina pärmar med blanketter och verifikat. Detta gäller kanske speciellt för de som driver små bolag där ekonomiavdelningen och VD är samma person, en företagsform som blir allt vanligare. Det är säkert många som har minskat regelkrångel högt på sin önskelista.

Det är inte bara krånglet som är besvärligt för företagaren, utan även rädslan över att göra fel. Precis som alla andra människor så vill företagarna göra rätt och följa de lagar och regler som sig bör, men i det aldrig sinande blankettregnet är detta ingen enkelt sak.

Det finns alltså en del att göra för att förenkla vardagen för företagarna. På Näringslivets Regelnämnd, NNR, där jag är styrelseordförande, har vi nyss släppt en rapport som heter Regelagendan 2010. Denna visar på framtida lösningar på dagens problem och i takt med detta har ett antal av våra medlemsorganisationer listat konkreta förslag för beslutsfattarna att hugga tag i.

I år är årets julklapp en så kallad surfplatta och vi har tidigare sett stora variationer som exempelvis mössor, bakmaskiner och spikmattor. Varför inte göra 2011 års julklapp till företagarens önskedröm – en kraftigt minskad regelbörda? Kanske då vi kan citera Rydbergs rader och dessutom tala sanning?