Europaparlamentet ska utreda effekterna av ändringar i ny lagstiftning

Den 26 september deltog NNR i ett seminarium i Bryssel med temat “Assessing Costs and Benefits of Regulation- The Role of the European Parliament”. Värdar för seminariet var BusinessEurope och Svenskt Näringsliv. I början av 2012 fick Europaparlamentet en ny enhet som har till uppgift att dels utreda effekterna av större ändringar som parlamentet gör i EU-kommissionens förslag till ny lagstiftning samt att uppmuntra användandet av konsekvenutredningar i parlamentets kommittéer. Onsdagens seminarium var det första som anordnats för att diskutera den nya enhetens arbete. Jérôme Chauvin från BusinessEurope och Jonas Berggren från Svenskt Näringslivs Brysselkontor öppningstalade. NNRs VD Jens Hedström talade i sin roll som ordförande i BsuinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring och underströk vikten av transparens och samråd med berörda parter under arbetet med att ta fram ny lagstitftning. Bland de andra talarna fanns Elke Ballon, enhetschef för den nya enheten för konsekvenutredningar i Europaparlamentet, Marianne Klingbeil, vice-generalsekreterare för EU-kommissionens generalsekretariat, Sajjad Karim, Europaparlamentariker. Att Europaparlamentet nu tar ett större ansvar för att utreda konsekvenserna för företag av ny lagstiftning är välkommet men talarna var överens om att även Rådet måste följa efter med liknande initiativ. EU-komissionen, Europaparlamentet och Rådet måste alla ta ansvar för att EU-lagstiftning är ändamålsenlig och inte ger upphov till onödiga regelkostnader och krångel för företag.