EU-kandidaterna om regelfrågor: Charlie Weimers (SD)

EU-kandidaterna om regelfrågor: Charlie Weimers (SD)

Inför Europaparlamentsvalet har Regelbloggen intervjuat några av partiernas toppkandidater om varför de ställer upp, vilka frågor de särskilt vill driva och vilken regelfråga de anser är viktigast. Idag Charlie Weimers (SD).

 Varför kandiderar du till Europaparlamentet?

För att driva svenska intressen i Bryssel och Strasbourg. Europa behöver samarbete men utvecklingen mot en superstat är oroande och måste stoppas. Jag vill gå i bräschen för en ny och tuffare svensk EU-linje där Sverige stoppar gemensam skuldsättning och EU-skatter genom veto.

Vilka frågor kommer du driva särskilt om du blir vald?

Stoppa massmigrationen genom att säkra EU:s yttre gräns.

Reformera klimat- och energipolitiken för att säkra vårt välstånd.

Stoppa EU-centraliseringen och värna det nationella självbestämmandet.

Vad anser du är viktigast för att minska företagens regelbörda på europisk nivå?

EU-kommissionen måste bli mindre politisk och mer inriktad på handel och tillväxt. 10 000 nya eller uppdaterade rättsakter och beslut under denna mandatperiod stämmer till eftertanke. EU behöver etablera principen om en in och två ut samt inrätta en solnedgångsparagraf för all EU-lagstiftning.

Vad är den viktigaste regelfrågan just nu?

Att reformera den centralistiska klimat- och energipolitiken. Företag drivs ut ur Europa på grund av höga elpriser och en regeltsunami från Bryssel. ESG i allmänhet med hållbarhetsrapporteringen som ett konkret exempel utgör ett hot mot produktiviteten. När compliance-avdelningar växer på produktionens bekostnad och revisionsbyråer täljer guld på grund av EU-byråkrati vet vi att något är grundligt fel.