Ett enklare regelverk är nödvändigt

Ett enklare regelverk är nödvändigt

I förra veckan var jag i Paris för att inledningstala på den stora OECD-konferensen ”Better rules for a new game”.  Människor från hela världen samlades för att i några dagar diskutera hur vi kan få ett bättre och smidigare regelsystem. Goda exempel sprids, samtidigt som vi varnas för dåliga diton. Att träffas på den stora internationella arenan är viktigt, likaså att arbete med frågorna på det nationella och lokala planet.

Som företagare har jag genom åren stött på många krångliga regler. Det handlar om evinnerliga blanketter som ska fyllas i med diverse statistik, om problem med tillstånd och bygglov och långa ledtider i kontakter med myndigheter av olika slag. Förbättringspotentialen är med andra ord stor. I detaljhandeln brukar vi säga att handelns grund är enkelhet, oavsett storleken på företagen. Att få till stånd ett enklare regelverk är därför nödvändigt.

Detta är inget nytt. Diskussionen om vad som är ett effektivt regelverk har funnits lika länge som vi haft ett reglerat samhälle, hemma i Sverige som i andra länder. Ingen har heller svaret på vad som är den optimala regelnivån.

Ofta så vill ju våra folkvalda lösa problem genom nya regleringar, men de tänker inte alltid på att regeringar i sig kan skapa nya problem. Ta bara alla handelshinder som ställer till bekymmer för både företag och länder. Djävulen ligger ofta i detaljerna och många gånger har viktiga och lönsamma affärer hindras på grund av någon i sak obetydlig, men rigid, regel. I längden leder detta till högre priser för konsumenterna, färre framgångsrika företag och därmed färre jobb. Utan handel skulle inte vårt land klara sig speciellt länge. Enklare och mer liberala regler är därför ett måste för en hållbar ekonomisk utveckling.

Men, man skall inte bara svartmåla sakernas tillstånd utan vara konstruktiv och se till det positiva. På sina håll, både här hemma i Sverige och i EU, så har faktiskt regelbördan minskat lite grand. Företagen märker kanske inte så mycket av det och därför måste regelförenklingsarbetet nu intensifieras.

Det finns ett par åtgärder som skulle förbättra regelförenklingsarbetet betydligt. Ett ökat samarbete mellan politiker och näringsliv hade gjort att företagsklimatet genast blivit bättre. Ökad förståelse går aldrig att undervärdera och när beslutsfattarna inser vilka regler det är som ställer till det i företagens vardag kan de viktigaste åtgärderna göras direkt. Det handlar alltså om att lyssna till vad företagen behöver och vad de vill ha. Är det någon specifik regel som de är särskilt besvärade av, så bör denna göras om eller tas bort så fort det bara är möjligt.  Ofta handlar det om regler inom arbetsmarknad, miljö, skatter eller olika branschregler. Dessutom bör arbetet breddas och utvärderas efter hand. Liksom i alla andra verksamheter, helt enkelt.