Myndigheter motarbetar företagsamma barn

Vill du lära dina barn att handskas försiktigt med pengar? Då finns det EN (1) mycket enkel och idiotsäker metod. Låt barnen tjäna egna pengar. Då blir de försiktiga med sina pengar. De lär sig att pengar inte är något som man får, pengar är något man tjänar in. Egna pengar är man rädd om. Andras slösar man gärna bort. Så är den mänskliga naturen.

Tyvärr verkar våra myndigheter inte dela detta synsätt, tvärtom. Att arbeta medför risker, stora risker. Åtminstone om man ska lyssna till Konsumentverket och Arbetsmiljöverket.
De tror sig nu vara ett stort samhällsproblem på spåret. Barn lockas av rovgiriga företag och stiftelser att sälja produkter och utsätts därmed för stora risker och frestelser. Myndigheterna ser en möjlighet att få ingripa.

Vad handlar det om? Jo, det handlar om barn som säljer majblommor eller jultidningar. Frestelsen består i att barnen får information om att de tjänar mer om de säljer mer. Detta tycker myndigheterna är väldigt farligt.

Enligt en artikel i SvD oroas Konsumentverket över Jultidningsförlagens reklam skapar orealistiska förväntningar. Man har därför gjort en överenskommelse med branschen, men fortfarande finns punkter där man inte är överens. Inga barn får vara fotograferade tillsammans med en lockande premie och saker som är direkt riktade till barn får inte finnas på omslaget.

Tänk om barnen skulle lockas att kämpa för att tjäna pengar?. Ju mer de säljer, desto mer tjänar de. Detta strider mot värderingen att alla ska ha det lika – oavsett prestation.

Arbetsmiljöverket är också bekymrat över att barnen går runt och säljer – tänk om de skulle bli rånade! Om detta vore ett reellt problem skulle verkets agerande vara befogat, men så är inte fallet. Men enligt Majblommornas organisation händer det ytterst sällan att barn blir av med sina pengar.

Jag blir upprörd när jag hör hur myndigheterna agerar. Självfallet ska man säkerställa att barnens försäljningsarbete sker utan oacceptabla risker. Men mitt intryck är att myndigheterna letar problem. De tycks inte gilla att barn tjänar pengar och tar eget ansvar. Jag har helt motsatt uppfattning. Jag tycker att det är bra att barn lär sig att ta ansvar och finner sätt att tjäna pengar. Som förälder vill jag stötta mina barn att ta ansvar och stå på egna ben, inte att bli beroende av andra. Därför uppmuntrar jag barnen att ta egna initiativ. Därför tycker jag att det är bra när barnen lär sig att goda prestationer lönar sig.

Jag talar av egen erfarenhet. Mina barn har sålt majblommor i flera år. Förra året deltog de i WWF:s julförsäljning. De sålde för närmare 7 000 och gjorde sig en bra förtjänst. Förra året sålde min yngsta dotter, som då var 9 år, majblommor för 3 160 kronor. Hennes provision uppgick till runt 600 kronor. Det är ju en otroligt bra förtjänst! Mest tjänade dock stiftelsen Majblomman som varje år delar ut mångmiljonbelopp till behövande barn i Sverige.
Jag är stolt över hur mina barn – som nu är 10 och 13 år – har planerat sina försäljningar. När ska man sälja? Hur ska man göra? Var ska man sälja? Vad är mest effektivt? De lägger stor energi på att hitta de mest effektiva metoderna. De räknar och redovisar sina pengar själva. Ytterst är jag som förälder ansvarig – det kan inte Arbetsmiljöverket eller Konsumentverket ta ifrån mig. Därför diskuterar vi igenom hur försäljningen ska göras. De får exv. inte gå själva och sälja i flerfamiljshus, då vill jag att de går två och två. Innan det blir mörkt får de gå runt till husen här i området och självfallet får de gå själva till hus där vi är bekanta med ägarna.
Försäljningen får barnen att växa. De lär sig att det går att göra sig en bra förtjänst och att flit rent bokstavligen lönar sig. Därför blir jag upprörd när jag hör att våra myndigheter rycker ut och motarbetar väl fungerande verksamhet.

Enligt en artikel i SvD vill Arbetsmiljöverket få det prövat i domstol om det verkligen är tillåtet att låta barn sälja jultidningar och majblommor. Jag tycker faktiskt att våra myndigheter och domstolar har viktigare saker att ägna sig åt!