BusinessEuropes budskap till konkurrenskraftsrådet

Idag måndag 20 februari hålls konkurrenskraftsråd i Bryssel. BusinessEurope har skrivit till danske EU-ministern och ordförande i rådet, Nicolai Wammen, för att understryka vilka åtgärder som är viktigast ur ett näringslivsperspektiv för att EUs inre marknad ska fungera bättre. Regelförbättring är en prioriterad fråga. Brevet finns att läsa här