Bättre företagsklimat med lokal regelförenkling

Det hela är i grunden ganska enkelt. För att regelförenklingsarbetet ska bli framgångsrikt så krävs det att beslutsfattaren/kommunalrådet utgår ifrån de områden som företagarna själva upplever som problematiska. Och, dessa områden är ju inte okända. Fråga vilken företagare med anställda du vill om vilka regler hon eller han tycker är krångliga, onödigt kostsamma eller tidskrävande och du kommer att få ett antal regler uppräknade.

Företagaren du talar med kommer med stor sannolikhet att nämna att kontakterna med kommunen eller länsstyrelsen kan vara besvärliga. För även om reglerna beslutas i riksdagen eller i EU är det ju på den lokala nivån som reglerna tillämpas. Det kan ibland röra sig om bristande service, men kanske oftast om långa handläggningstider, svårighet att få korrekt information eller bekymmer förknippade med tillsynen. Alltså, om kommunerna och länsstyrelserna satsar mer på att lyssna på vad kunden/företagen önskar och genomför detta, som till exempel “en väg in” för företagen, effektivisera handläggning av bygglov och andra tillstånd samt förbättrar och tydliggör information som företagaren behöver, så har de kommit en bra bit på väg till ett bättre företagsklimat. Ett annat råd är att tala med politiker runt om i Sverige som kan detta. Det finns goda exempel.

Så varför inte göra som Gnosjöregionen och tillsätta ett ”kommunalråd med ansvar för regelförenkling”? Det är ett friskt grepp som vittnar om en omsorg om företagens vardag och deras möjligheter att utvecklas i kommunen. Ett bättre företagsklimat ger, som vi alla vet, fler jobb och en bättre välfärd – något som alla kommuner vill ha. Men, glöm inte att dialogen med och förståelsen för företagen är a och o.