”Reglerna ska vara enkla att förstå och tillämpa”

”Reglerna ska vara enkla att förstå och tillämpa”