Handläggningstiderna är tio veckor eller mer

Handläggningstiderna är tio veckor eller mer