Arkiv för oktober, 2013

Seminarium i Sundsvall

30 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Våra regionbesök avslutades med ett välbesökt seminarium på hotell Knaust i Sundsvall där vi hade en mycket bra dialog med lokala politiker, företagare och tjänstemän. En stor del av diskussionen handlade om vikten av att ha en bra attityd och förhållningssätt gentemot företagen. I denna del var alla deltagare eniga om att bemötandefrågorna är A […]

Läs mer »

Mer om bygglovsavgifter i TV4 Gävle och TV4 Dalarna

24 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Se inslag i TV4 Gävle med kommentarer från Bollnäs kommun Se inslag från TV4 Dalarna med kommentarer från Borlänge kommun

Läs mer »

Om bygglov i TV4 Väst samt TV4 Borås

23 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Se inslag från TV4 Borås Se inslag från TV4 Väst där Vänersborgs kommun berättar att de nu ser över sina avgifter.

Läs mer »

Inslag i TV4 Göteborg om bygglovsavgifter

23 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Idag finns ett inslag i TV4 Göteborg om skillnaderna i bygglovsavgifter – bra intervju med bygglovschefen i Lerums kommun. Se inslaget i TV4 Göteborg Samtliga underlagsrapporter och presentationer finns via denna länk

Läs mer »

Inslag i TV4 Skaraborg om bygglovsavgifter

21 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Inom TV4 har flera lokala redaktioner rapporterat om skillnaderna i bygglov mellan kommunerna – såväl på nationell som regional nivå. I samband med NNRs rundresa i landet har vi även kunnat komplettera en del siffror och skillnaden i avgift för samma bygglovsexempel skiljer sig mellan 6 500 och 81 000 kr mellan kommunerna. Se nyhetsinslaget […]

Läs mer »

Inslag i TV4 Värmland om bygglovsavgifter

11 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Vid gårdagens seminarium i Karlstad diskuterades bl.a. avgifter och handläggningstider för bygglov och idag har TV4 Värmland med ett inslag om detta i sina morgonsändningar. Länk till TV4 Värmland (se vid 2:50 i inslaget).

Läs mer »

Seminarium i Karlstad

10 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Veckans sista seminarium i Värmland var både välbesökt och konstruktivt. Såväl kommunpolitiker, tjänstemän och företagare bidrog till en framåtsyftande och konstruktiv dialog kring vad som behöver göras för att nå längre i arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i värmlandskommunerna. De sora skillnaderna i handläggningstider och avgiftsnivåer gav en tydlig signal om att det […]

Läs mer »

Seminarium i Skövde

09 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Flera intresserade och engagerade politiker och tjänstemän deltog vid dagens seminarium i Skaraborg om regeltillämpning på kommunal nivå. Med oss hade vi även en lokal företagare som gav både ris och ros till kommunerna med utgångspunkt från redovisningen av skillnaderna regeltillämpningen. Bland kommunföreträdarna fanns det olika uppfattningar i frågan om man ska förändra systemet med […]

Läs mer »

Länsbesök i Stockholm, Västra Götaland, Uppsala, Örebro och Västmanland om kommunernas regeltillämpning

08 oktober 2013 av Andrea Femrell

Under den gångna veckan har NNR fortsatt sin länsturné, nu till Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro och Västerås, och redogjort för resultaten i NNRs kommunprojekt. Viktiga frågor som diskuterades med närvarande politiker och tjänstemän var möjligheten att ta ut avgifter efter genomförd tillsyn istället för innan, liksom hur kommunerna tydligare kan redogöra för den motprestation de […]

Läs mer »

Seminarium i Vänersborg

08 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Ronnums herrgård på Vargön utanför Vänersborg var mötesplatsen för dagens seminarium om kommunal regeltillämpning. Tillsammans med politiker och tjänstemän från kommunerna i Dalsland och fyrstadsområdet diskuterades kommunernas arbete med att skapa ett bra företagsklimat och hur hanteringen av tillstånds- och tillsynsfrågor är en viktig del i detta arbete. En lokal företagare gav konkreta exempel på […]

Läs mer »