Länsbesök i Stockholm, Västra Götaland, Uppsala, Örebro och Västmanland om kommunernas regeltillämpning

Under den gångna veckan har NNR fortsatt sin länsturné, nu till Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro och Västerås, och redogjort för resultaten i NNRs kommunprojekt. Viktiga frågor som diskuterades med närvarande politiker och tjänstemän var möjligheten att ta ut avgifter efter genomförd tillsyn istället för innan, liksom hur kommunerna tydligare kan redogöra för den motprestation de utfört i samband med att de tar ut tillsynsavgifter.

Eftersom handläggningstiderna för tillståndsgivning skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna i så gott som samtliga län, väcktes frågor om ömsesidigt erkännande av andra kommuners bedömningsunderlag och beslut liksom möjligheten till utökat samarbete inom olika kommunförbund eller genom gemensamma förvaltningar. Företagens möjligheter att kunna följa sina ärenden på nätet, vilka idag är små, lyftes särskilt.

Ledare i Göteborgs-Posten “Dyrt för företag i “fel” kommun”