Seminarium i Sundsvall

Våra regionbesök avslutades med ett välbesökt seminarium på hotell Knaust i Sundsvall där vi hade en mycket bra dialog med lokala politiker, företagare och tjänstemän.

En stor del av diskussionen handlade om vikten av att ha en bra attityd och förhållningssätt gentemot företagen. I denna del var alla deltagare eniga om att bemötandefrågorna är A och O för en bra dialog och ett bra företagsklimat i kommunerna.

En ytterligare fråga som lyftes var att komplicerade och restriktiva regelverk skapar onödiga motsättningar mellan kommunen och företagen. Det exempel som lyftes var reglerna för alkoholservering i Örnsköldsvik som skiljer sig avsevärt från hur regelverket tillämpas i övriga kommuner.

Det konstaterades även att det krävs en bättre regional dialog för att skapa mer samsyn mellan kommunerna kring hur regelverken ska tillämpas.

Läs gärna artikel om seminariet samt se inslag på TV4 Sundsvall  där kommunalrådet från Ånge, NNR och en företagare är intervjuade.