Vårrensning i regelrabatten

Vad är egentligen statens och kommunernas roll i arbetet med att förbättra företagsklimatet? Jo, att skapa bästa möjliga förutsättningar för att företagen ska kunna startas, verka, växa och frodas. De ska också se till att regelverken efterlevs.

Tyvärr, många gånger oavsiktligt, skapas hinder genom nya regler eller att företagens investeringar inte blir av genom en ineffektiv handläggning. Det blev inte som det var tänkt… Varför inte, kan en lekman undra, för att effekterna inte var uppskattade, för att alternativa lösningar inte var övervägda, eller för att vi inte har lärt av de som faktiskt har en effektiv hantering?

Det handlar helt enkelt om den årliga vårrensningen i regelrabatten. Sveriges företagare förväntar sig att staten och kommunerna tar på sig trädgårdshandskarna och rensar bort ogräs som hindrar livskraftiga företag från att växa. Ogräset dödar inte, men det hämmar tillväxten av nya och existerande företag. Korta handläggningstider, se över avgifterna och inte minst att ta bort regler som hämmar tillväxten. Vill du ha konkreta idéer så läs NNR rapporter; Regelagendan 2010 eller våra färska kommunrapporter om en bättre regeltillämpning.

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd