Tillväxtverket lanserar ny webbplats för regelförenkling

Tillväxtverket lanserar en ny webbplats; enklareregler.se. Webbplatsen innehåller en samlad  information om de uppdrag och verktyg som Tillväxtverket har när det gäller att förenkla för företagen och vänder sig till såväl företag som myndigheter. Webbplatsen möjliggör också för företag och organisationer att lämna in förenklingsförslag och få återkoppling på dessa av ansvariga myndigheter. För att lämna förenklingsförslag krävs att ett konto skapas via webbplatsen.