Sluta behandla små företag som om vi vore Volvo!

Vellingeblomman grundades 1981 och har idag cirka 35 anställda. Vi är ett litet familjeföretag, fast förankrade i den skånska myllan. Vårt företag tar all vår tid och våra anställda är som en extra familj – vi skulle aldrig riskera något av det. Ändå upplever vi allt oftare att vi bemöts med misstro av myndigheterna. Istället för att samarbeta med oss för att det ska bli rätt ifrågasätts vi, och dokumentationen har blivit det viktigaste. Småföretagare är Sveriges framtid – om ni bara låter oss.

Elisabeth Tedestål, Vellingeblomman

Ofta upplever vi att regelverken är utformade för stora företag med hundratals anställda, men de gäller ändå lika för oss. Att upprätta en skriven jämställdhetsplan är till exempel ingen konst om man har en HR-avdelning, men på Vellingeblomman är det jag som är HR-avdelningen – vid sidan av allt annat som krävs för att driva ett företag. Jämställdhet är viktigt, men inte beroende av dokument som sedan blir sittandes i en pärm.

Jag är civilekonom och beteendevetare, har gått 16 år i svensk skola och har svenska som modersmål. Om jag tycker regelverket är svårt att förstå ibland, hur ser det då inte ut för de som lärt sig svenska senare i livet, eller inte har en akademisk utbildning i ryggen?

Vi måste göra det lättare att driva företag, och skapa ett regelverk proportionerligt till verksamheten. Men beslutsfattarna tycks inte förstå hur vår vardag faktiskt ser ut, allt för många politiker verkar basera sin syn på företag på de stora industrierna med tusentals anställda. De är viktiga, men det är vi små och medelstora företag också. Vi är många hundratusen, tänk om alla vi fick råd och möjlighet att anställa en person till?

Attityden till företagare måste ändras. Gör någon fel idag straffas alla med hårdare och krångligare regler – istället för att få hjälp att göra rätt. Man bemöter oss med misstänksamhet, istället för att se oss som en samarbetspartner.

Samtidigt gäller olika regler för oss och myndigheterna. När man eftersöker ett ärende som dragit ut på tiden kan man få besked att handläggaren är sjukskriven eller föräldraledig. Skulle vi vara en dag sena med momsen får vi böter, oavsett hur sjuk jag är.

Myndigheterna måste våga lita på oss. Vi vill göra rätt, vi vill vara goda samhällsmedborgare och ta hand om våra anställda. De som gör fel ska naturligtvis straffas, vi vill inget hellre än att bli av med osjyst konkurrens, men det är inte rimligt att ett fåtal oseriösa personer ska göra livet svårare för oss alla.

Tillväxtpotentialen hos små och medelstora företag är enorm, det är hos oss jobben skapas och det är genom att starta ett företag människor kan ta makt över sitt eget liv. Vi är en del av våra samhällen, håller landsbygden levande och betalar skatter och avgifter. Vi tar ansvar och vi gör alltid vårt bästa. Vårt rykte och vårt levebröd beror på det.

Jag önskar att våra makthavare kunde våga lita på oss och, och arbeta med oss istället för mot oss. Ni är välkomna ut till oss och uppleva vår vardag, precis som jag är övertygad om att ni är välkomna till tusentals av mina kollegor runt om i hela Sverige. Vi kanske inte är störst, men vi är många, och vi är minst lika viktiga som storföretagen. Därför bör ni också ta minst lika mycket hänsyn till oss när ni stiftar lagar och skapar regelverk.

Elisabeth Tedestål driver Vellingeblomman