Otidsenliga krav i alkohollagen

Sedan den nya kritikerrosade utställningshallen Fotografiska öppnade den 21 maj har 176 000 betalande besökt utställningarna – i snitt 1 400 personer om dagen. Fotografiska är därmed ett av de hetaste besöksmålen i Stockholm just nu.

Högst upp i fastigheten finns café och restaurang. Fotografiska marknadsför sig som en mötesplats för fotointresserade och restaurangen spelar givetvis en viktig roll. Miljön är inbjudande och genom gigantiska panoramafönster kan man se ut över Djurgården. Den som vill kan köpa en god sallad eller en matig macka, eller kaffe och olika bakverk. Det finns mycket att välja på.

I restaurangen ståtar en vinkyl av senaste modell. Bakom dess glasdörrar står rader av vinflaskor prydligt uppradade. Så långt är allt normalt. Men på kylskåpet har något satt upp en slarvigt handskriven lapp som upplyser om att gästerna INTE får köpa alkoholhaltiga drycker. Restaurangen inväntar nämligen sitt alkoholtillstånd. Flickan bakom disken upplyser om att de inte kan få sitt tillstånd förrän det nya restaurangköket står klart. Den välfyllda kylen förklaras av att de får servera slutna sällskap, förklarar hon glatt.

I våras la regeringen fram ett förslag om moderniserad alkohollag. Den nya lagen – som väntas träda i kraft först den 1 januari nästa år – är ett litet steg i rätt riktning. Den kommer att göra det lite enklare att få tillstånd att servera alkohol, men även den nya lagen ställer stränga – och i mitt tycke otidsenliga – krav. Reglerna är detaljerade och kraven långtgående.

Tillstånd ska enbart ges om serveringstället har ”ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter.”
Dessutom ställs krav på att serveringsstället ska vara ”utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering.” Vidare sägs att lättdrycker ska ”finnas att tillgå i tillfredsställande urval och omfattning.” Dessa formuleringar öppnar för politiskt godtycke – för vem kan definiera vad som är ett ”varierat utbud av maträtter” och ”tillfredställande urval och omfattning” av lättdrycker?

Men inte ens den nya moderniserade lagen hade gett Fotografiska rätt att servera alkohol. Det tycker jag är fel. Lagen tillåter nämligen servering av starköl och vin i foajéer till teatrar eller konsertlokaler i samband med pauserna. Då ställs inte krav på matservering. Motsvarande skulle kunna gälla även för museum.

Lagstiftningen har alltid ett syfte – i det här fallet att främja folkhälsan och motverka skadligt dryckesbeteende. En mer liberal tillståndsgivning behöver inte stå i motsats till lagens syfte. Den som vill supa skulle nog knappast söka sig till Fotografiska i första hand – då finns det betydligt billigare och enklare alternativ. Däremot är det tråkigt att lagen förhindrar ett av våra främsta besöksmål från att servera starköl och vin.


Fotot är hämtat från Fotografiskas hemsida.

Läs mer om Fotografiska www.fotografiska.eu