”Man försöker applicera regler anpassade för stora industrier på små jordbruk”

martin-moraeus

Nu drar arbetet med NNRs nya småföretagargrupp igång och regelbloggen har tagit sig en pratstund med de nya ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Idag har vi pratat med Martin Moraeus, som är bonde och representerar LRF i gruppen.

Varför är du en medlem i NNRs småföretagargrupp?

Jag sitter som representant för LRF, för att representera vår verklighet i regelförbättringsarbetet.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Regelverksfrågor är ju bland det viktigaste om man talar om förutsättningarna för små företag. Många gånger har man en bra lönsam idé, men orkar inte riktigt göra verklighet av dem eftersom det är så många, ofta motsägelsefulla, regelverk att sätta sig in i.

Vad är de största regelutmaningen i din bransch?

Det är svårt att rangordna, vi har så många regelverk att anpassa oss efter. Men det är svårt när man inte riktigt vet vad som gäller. Avfallshantering är ett sådant exempel, där många lantbrukare osäkra både kring dokumentation och själva hanteringen. Ibland känns det som de tar ett regelverk anpassat efter stora industrier och försöker applicera det på ett litet lantbruk. Som om det handlar om mängder av farligt avfall när det i själva verket gäller kanske fyra liter spillolja. Jag hade önskat att man såg till att regelverken var lite mer proportionerliga.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Viktigaste är nog att man förstår vilka konsekvenser det får för småföretagare när man fattar beslut om nya regelverk, att man har insikt om de praktiska förutsättningarna. Ett lagförslag som ska styra upp hanteringen av exempelvis farligt avfall låter säkert bra på pappret, det är ju viktiga frågor. Men hur fungerar implementeringen på småföretagarnivå?

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Det viktigaste är en större samordning och uppföljning, så att regler faktiskt är möjliga att genomföra och inte skapar dubbelarbete.