Skip to content

Dick Klings krönikor

Under 2018 var Dick Kling regelbunden krönikör på Regelbloggen. Han skrev om regelbördan både från generella utgångspunkter och från specifika exempel på regelkrångel.

Dick Kling är författare till den nyligen utgivna boken Riv regelpyramiden. Han är doktor i nationalekonomi och har en lång erfarenhet från näringslivsorganisationer, bl. a. som utredningschef på SAF, kanslichef på Svenskt Näringsliv och VD på Ekonomifakta och EU-fakta. Han har också varit statssekreterare på Finansdepartementet och under en rad år styrelseordförande i Skattebetalarnas Förening. Under senare år har Dick Kling arbetat som organisationskonsult och också varit knuten till Timbro där han skrivit böcker om privatisering av statliga företag och värdet av privat förmögenhetsbildning.