DET ÄR JÄTTEROLIGT ATT KÖRA EGET, ELLER…..

Att fatta beslutet att “köra eget” är ofta förknippat med en tanke om självförverkligande och om frihet. Så kändes det i alla fall för mig när jag fattade beslutet för 23 år sedan och jag tror att många känner ungefär likadant såväl då som nu.

Att driva egen verksamhet hade i min värld varit ouppnåeligt och bara ämnat för dem som var välutbildade, som hade gott om pengar eller som redan hade företagande i släkten. Jag hade inget dera! Det fanns heller ingen brist på arbetstillfällen på den tiden så det var sannerligen en hisnande känsla att välja entreprenörskapet före en fast anställning. Mitt, och min kompanjons, beslut att starta en egen verksamhet grundade sig i högsta grad på en i vårt tycke mycket bra affärsidé. Vårt driv att skapa mervärde för kunder där ute var obegränsad. Vi kände verkligen att vi kunde göra skillnad. Om vi vetat då vad vi vet idag när det gäller alla regelverk runt start av egen verksamhet, så hade vi i alla fall startat upp verksamheten men det hade varit med ett betydligt större mått av tveksamhet, kan jag lova.

Att kasta sig ut i den regeldjungel som fanns för att skapa ett nytt företag var utmaningarnas utmaning. Allt annat runt uppstarten var relativt enkelt i och med att vi hade en bärande affärsidé, men att sätta sig in i och hantera alla de regelverk som var involverade med att starta upp en egen verksamhet var helt enkelt löjligt komplexa. Vi ville verkligen göra detta “by the book” och tack vare vår entusiasm över vår eminenta affärsidé så klarade vi det till slut.

Hur ser det då ut idag? Internet och dess möjligheter förenklar hanteringen betydligt mot den massiva pappersexcersis som mötte oss 1988. För övrigt så har många regler försvunnit men det har ju tillkommit nya så att totalt sett bedömer jag att regelbördan är ungefär densamma som för över 20 år sedan. Det är ett ganska nedslående konstaterande men så är det. Trots allt ÄR det roligt att köra eget och jag vill verkligen rekommendera alla som funderar på det att göra det. Även om man saknar utbildning, pengar eller släkt som driver eget så är det verkligen otroligt kul att veta att man faktiskt startat upp och drivit en egen verksamhet som bidrar till att Sverige utvecklas och att arbetstillfällen skapas.

…. JA, DET ÄR JÄTTEROLIGT ATT KÖRA EGET, TROTS ALLT!

Anita Roll, VD Qtema AB