Goldplating och inkonsekvens – en livsmedelsföretagares vardag