Återinför inte revisionsplikten

Återinför inte revisionsplikten