Stora skillnader upplevs i Länsstyrelsernas tillämpning

Stora skillnader upplevs i Länsstyrelsernas tillämpning