Almega: Företagen tar en risk när de permitterar

home-office-1867761_1280