International Regulatory Reform Conference 2013 i Berlin

Under torsdagen 31 januari och fredagen 1 februari 2013 deltar Jens Hedström och Karin Atthoff i International Regulatory Reform Conference i Berlin. NNR har organiserat och står som värdar för en workshop under konferensen på temat “Clarifying Gold-Plating: Mitigating Barriers to Trade in the European Single Market”. NNR kommer tillsammans med Regelrådet att presentera organisationernas gemensamma rapport om gold-plating som publicerades i september 2012. Inriktningen för diskussionen kommer dock i huvudsak att att vara hur gold-plating skapar handelshinder på den inre marknaden och att det problemet måste lösas gemensamt mellan inre marknadsstaterna dvs. EUs medlemsstater och EES-länderna.  Bland talarna finns också representanter för EU-kommissionen, den brittiska statsförvaltningen samt det tyska och holländska näringslivet.